Fengselssjef fengslet for råkjøring

Fengselssjefen risikerer å få sparken.