Riksadvokaten: Arbeidet vårt er ikke godt nok

Riksadvokat Tor-Aksel Busch ønsker flere anmeldelser av voldtekt, men han erkjenner at politi og påtalemyndighet ikke gjør en god nok jobb.