Ingen løfter fra statsråden

Landbruksminister Terje Riis-Johansen vil ikke garantere bøndene samme inntektsutvikling som andre grupper.