- Bør vurdere å trekke seg

Mer kjeft til Øystein Djupedal.