Vil fjerne morsmålsundervisning

Fremskrittspartiet foreslår å fjerne morsmålsundervisningen for innvandrerelever, og vil i stedet styrke lesetreningen.