Flere hjortevilt døde i trafikken

Mer enn 7.500 hjortevilt måtte bøte med livet i trafikken i jaktåret 2008/09.