Fare for storstreik i offentlig sektor

Lønnsoppgjøret i stat og kommune går til mekling. Det blir storstreik fra 23. mai hvis partene ikke blir enige.