I fengsel for ubetalte barnebidrag

42 personer ble i fjor anmeldt for ikke å betale barnebidrag.