Åpner for dyretransplantasjon

Statens helsetilsyn åpner for transplantasjon av organer fra dyr til mennesker.