Norske Skog selger fabrikkanlegg

Selger fabrikkanlegg i Tsjekkia som ledd i arbeidet med å bedre lønnsomheten i konsernet.