Farligere på jobb om sommeren

Bedriftsledere på ferie og dårlig opplæring fører til at sommervikarenes arbeidsplasser blir farlige, ifølge Arbeidstilsynet.