Buskerud presser på for Ringeriksbanen

Buskerud fylkeskommune legger press på regjeringen for å bygget Ringeriksbanen. I et brev bes det om støtte til å danne et utbyggingsselskap etter svensk modell.