Flere tusen vil mangle barnehageplass i høst

Til tross for regjeringens løfte om full barnehagedekning, vil tusenvis av norske barn stå uten barnehageplass i høst.