NetCom kan få 250.000 i dagsbøter

Post- og teletilsynet varsler 250.000 kroner i dagmulkt til NetCom.