Norge sinke i kreftbehandling

Norge ligger under gjennomsnittet og på linje med østeuropeiske land når det gjelder å ta i bruk nye kreftmedisiner.