Fiskeriministeren: Ønsker bekreftelse fra Russland

Russland har igjen lagt ned forbud mot å importere fisk fra Norge. Denne gang gjelder det pelagisk fisk, det vil si fisk fanget i åpen sjø.