Elendige vilkår hos flere store banker

Storbanker som Fokus Bank, Nordea, DnB NOR og flere av bankene i Sparebank1 Gruppen ligger helt på rentebunnen.