Bare halvparten av kommunene tilbyr enerom

Bare halvparten av kommunene klarer å tilby enerom til dem som bor på sykehjem.