Jakten på NOKAS-pengene fortsetter

Selv om nesten alle NOKAS-ranerne er tatt, er det fremdeles en gåte hvor mesteparten av ransutbyttet på 57 millioner kroner er, tre år etter ranet.