– Krisepakken er for dårlig

Høyre mener krisepakken kun er bra nok på ett område.