Derfor bytter Posten logo

Posten Norge foretar et hamskifte for å bli tydelig – både i Norge og i utlandet. Men ikke alle er like begeistret.