Flest tropenetter siden 2002

Ikke siden 2002 har vi hatt så mange tropenetter som i år. Seks sommernetter med over 20 grader er registrert i år mot åtte for seks somrer siden. Tropenettene spredte seg på mange steder i landet.