Konflikter i varmere klima

Tidligere offiserer mener det er avgjørende å håndtere de globale klimaendringene for å ivareta USAs sikkerhet.