Damm kjøper Ny Tid

Den tidligere SV-avisen Ny Tid vil etter alt å dømme bli overtatt av mediekonsernet Egmont gjennom forlaget Damm.