Likelønnsprofil i statsoppgjøret

LO Stat, Unio og YS Stat fikk innfridd sine hovedkrav i årets tariffoppgjør i staten. I snitt får de statsansatte et tillegg på 9.500 kroner.