- Kraftigste jordskjelvet på norsk sokkel

Tidlig tirsdag morgen ble et kraftig jordskjelv registrert på Svalbard.