150 ofre for menneskehandel

Minst 150 mennesker ble i 2007 utsatt for menneskehandel i Norge. 60 av dem var barn. For første gang var det menn blant ofrene.