Stadig fleire tek nynorsktest

Talet på minoritetsspråklege som vel å ta norskprøver på nynorsk, er veksande.