Skjerping av boplikt – et fortidsgufs

Høyre betegner Landbruksdepartementets forslag til innskjerping av boplikten som et gufs fra fortiden.