Ønsker åpenhet

Mental Helse har en todelt tilnærming til nyordningen.