Barneombudet savner samtaler

Barneombudet er opptatt av at barn må delta i samfunnslivet, og at voksne må lytte mer.