— Jeg og Arbeids- og sosialdepartementet er nå i dialog med Legeforeningen for å finne ut hvordan vi kan finne en god avgrensing i et slikt system. Vi vet ikke hvor langt fram i tid dette ligger, men vi vurderer om det skal innføres, sier Eriksson til TV 2.

Sorgreaksjoner gir i dag ikke gyldig grunn til å få sykepenger. Derfor må mange sykmeldes på andre grunnlag. Eriksson mener det er problematisk at mange får psykiatriske diagnoser når de gjennomgår alvorlig sorg.

— Fordelen med en sorgmelding er at de som trenger sykemelding fra jobb unngår belastningen det kan være å få en psykisk diagnose. I tillegg vil muligheten for en egen sorgrubrikk i sykmeldingsskjema gi oss verdifull informasjon til å følge opp de som trenger hjelp til å takle sorgen. Da vil vi komme tidligere i gang med riktig oppfølging, sier Eriksson.

Utfordrende

Leder i Allmennlegeforeningen Kari Sollien sier til TV 2 at problemstillingen om sorg skal være gyldig grunn til fravær er svært utfordrende.

— Vi har bedt departementet om en grundig utredning, og på et møte for et par uker siden lovet departementet at de skulle ta tak i dette, sier Sollien.

SV positiv

SVs stortingsrepresentant Karin Andersen mener det er positivt dersom det kommer på plass en mulighet for å sykmelde seg i forbindelse med sterke sorgreaksjoner.

— Det er en helt naturlig ting å komme i dyp sorg eller bli slått ut av en krise i livet, og da kan de fleste trenge en timeout. Må en være på jobb og ta seg sammen, er det ikke rom for naturlige menneskelige reaksjoner, og da kan en bli virkelig syk lenge, skriver Andersen i en epost til NTB.