— Den største trusselen kommer fra et multietnisk, ekstremt islamistisk miljø på Østlandet. Et lite antall personer har stor betydning for aktiviteten i, og trusselen fra, dette miljøet, opplyser PST i sin trusselvurdering som ble offentliggjort klokken 14.

Det er de hjemvendte norske innbyggerne, som har deltatt i kamp og trening med militante grupper i utlandet, som vekker bekymring, ifølge PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Det er også økt fare for at høyreekstreme miljøer og enkeltpersoner vil utføre provoserende og truende handlinger rettet mot muslimer.

Samtidig er det svært vanskelig og komplisert å ha kontroll på en økende gruppe personer, som trolig har fått terroropplæring i utlandet.

Mens al-Qaida sentralt er svekket, er en rekke lokale og regionale grupperinger inspirert av al-Qaida styrket. Det gjelder også i Syria. Forsvarets etterretningstjeneste peker, i sin ferske fokusrapport, på et «tilretteleggernettverk inn mot Syria»:

Økende terrortrussel

Flere grupperinger har de siste årene oppfordret personer i Europa til å planlegge og utføre angrep på egen hånd. Det bidrar til at den samlede terrortrusselen mot Norge og norske interesser i utlandet vil øke i 2014, i følge E-tjenesten.

— Terrorplanlegging mot Vesten foretas ikke lenger primært av al-Qaidas kjerneorganisasjon, men i større utstrekning av sterke grupper spesielt i Syria og Jemen, med intensjon om og økende kapasitet til å gjennomføre angrep mot vestlige interesser, advarer E-tjenesten.

Ekstrem råskap

Det er ingen søndagsskole de norske islamistene oppsøker:

— Råskapen overfor religiøse motstandere er ekstrem, skriver E-tjenesten om forholdene i Syria.

I lokale konflikter etableres lommer hvor ekstremistiske krefter har kontrollen, som i Syria, Jemen og Somalia. Her får fremmedkrigere, eksempelvis nordmenn som har latt seg rekruttere, opplæring i terror.

«Gjennom kamp, trening og ideologisk indoktrinering i konfliktområder, tilegnes motivasjon og kompetanse til å utføre terrorangrep.»

Vanskelig å fange opp

— Situasjonen i Syria har markant forsterket terrortrusselen i Europa, advarer E-tjenesten. Og terrorister kan være vanskelig å fange opp:

— I mange tilfeller går det meget kort tid fra krigere ankommer treningsleire til de returnerer til hjemlandet med motivasjon om og kapasitet til å gjennomføre terrorangrep, noe som gjør dem vanskelige å fange opp for sikkerhetstjenestene, heter det.

Samtidig er situasjonen i Syria potensielt destabiliserende for store deler av Midt-Østen. Borgerkrigen kan spre seg til Libanon og Irak, og i verste fall kan det utvikles et «sammenhengende voldsbelte fra Beirut til Basra», mener E-tjenesten som også frykter destabilisering av Jordan.

Brutaliserende utmattelseskrig

Demokratiutviklingen er ikke imponerende i Midt-Østen, og det er neppe demokrati de norske krigerne i Syria kjemper for. E-tjenesten mener at utviklingen går i retning av «fortsatt autoritære strukturer, svakere nasjonal myndighetskontroll og mer voldelige konflikter. Politisk liberale miljøer står svakt i de fleste av landene, mens autoritære og radikale krefter vinner terreng.»

Og det er nettopp slike krefter de norske islamistene er tiltrukket av når de velger å delta i krigshandlinger i Syria. Det er et vepsebol E-tjenesten beskriver hvor Russland, Irak, Iran og Hizbollah støtter Assad-regimet, mens Saudi-Arabia, Qatar, Tyrkia, Jordan og vestlige land støtter ulike opprørsgrupper. Resultatet er en utmattelseskrig.

— Konsekvensene vil være en ytterligere militarisering og brutalisering, med enorme ødeleggelser, en økende humanitær katastrofe og en gradvis nedbryting av nasjonen Syria som resultat, mener E-tjenesten.