Høie gjentok i høringen fredag at han har holdt seg godt innenfor helseforetaksloven, og at vedtaket om å legge et nytt sykehus til Molde er gyldig. Det er nødvendig med løpende dialog mellom statsråden og styrene i slike saker, sa han.

— Jeg kan gi uttrykk for mitt foreløpige syn i samtaler. Styrene har en plikt til å ta en beslutning og fatte det vedtaket som de selv finner riktig, sa Høie.

Helseministeren ba flere ganger om at høringen måtte gå for lukkede dører dersom han skulle svare på noen av komiteens spørsmål, fordi han mente han da måtte gå inn på personalpolitikk. Dette mente komiteen ikke var nødvendig.

Komitéleder Martin Kolberg (Ap) ville ha svar på Høies forhold til loven og «påstanden din om at du kan opptre i fortrolighet».

— Stortinget måtte spørre fem ganger før du oppga at du hadde gitt et signal i august. Det var først da Stortinget spurte at du svarte, sa Kolberg.

— Jeg prøvde ikke å skjule at jeg hadde hatt kontakt, men begrunnet overfor Stortinget hvorfor jeg ikke opplyste om dette. Jeg hadde ikke til hensikt å holde tilbake informasjonen, svarte Høie. (©NTB)