Sammensetningen av dommerkollegiet kan spille en avgjørende rolle, sier høyesterettsjustitiarius Tore Schei til VG.

— Saker som avgjøres med stemmetallet 3-2, indikerer det. Men slik må det være i kollegiale domstoler der alle dommerne ikke deltar i den enkelte sak, sier Schei.

I fjor behandlet Høyesterett i alt 104 saker i avdeling eller storkammer. Det var dissens i 18 prosent av sakene.

Høyesterett har 20 dommere, fordelt på to avdelinger. Når det ikke er plenums- eller storkammerbehandling, settes retten med fem dommere som hver avgir sine stemmer.