— Ingen vet på forhånd om de er arvelig disponert eller ei. Man må bruke for å bli misbruker. Bruken vil trigge misbruket hos dem som er genetisk disponert, og denne sårbarheten er mye sterkere enn vi tidligere antok, sier forsker Eivind Ystrøm ved Folkehelseinstituttet til Vårt Land.

246 personer døde av narkotikamisbruk i 2012, men to av dødsfallene skyldtes nettopp bruk av cannabis. Det var første gang siden 2004 at cannabis ble registrert som en dødsårsak i Norge, skriver avisen.

Når det gjelder genetisk disposisjon for misbruk, viser studien at spesielt cannabis - hasj og marihuana - er mest arvelig. Arveligheten var imidlertid større enn ventet for alle stoffer.

Bruk av cannabis ble funnet å være 30 prosent arvelig, mens misbruk av stoffet er 80 prosent arvelig. Ifølge studien er oppvekstmiljøet og særlig familien og nære omgivelser viktigere for å forklare bruk enn misbruk av narkotika.