Politietaten hadde ved årsskiftet 15.495 ansatte, en økning på 725 årsverk på to år, skriver VG.

— Det har aldri vært mer politi på jobb i Norge enn nå, og økningen har aldri vært større. Veksten er helt ekstraordinær i europeisk sammenheng, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Han mener utviklingen går i riktig retning og at økningen skjer på det best tenkelige tidspunkt.

— Dette vil folk merke, sier Humlegård, og legger til:

— Det blir mer av alt: Politikraft, beredskap, etterforskningskapasitet og tilstedeværelse der folk befinner seg.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) har et mål om to tjenestemenn per tusen innbyggere innen 2020. Det vil si at veksten som nå er i gang, skal fortsette. 720 nye studenter skal tas opp hvert år. Vekst blir det også på påtalesiden. I år får denne delen av politiyrket 50 nye juriststillinger.

Politihøgskolen mottok i fjor 4.200 søknader om studieplass. Rektor Nina Skarpenes utelukker ikke ny rekord når årets søknadsfrist går ut 1. mars. (©NTB)