Tyskerne godtar overvekt

Tyskere flest synes ikke det gjør så mye om partneren veier noen kilo for mye. Flesket teller minst i vest, mens folk i de østlige delene av Tyskland legger mer vekt på den slanke linjen, viser en meningsmåling.