Stortinget etterlyser informasjon om embetsutnevnelser

Statsminister Kjell Magne Bondevik får smekk over fingrane av ein samrøystes kontrollkomite på Stortinget for mangelfull informasjon.