Bad statsrådskollega om ryggdekning

Forsvarsdepartementet var klar over at departementet ville få kritikk frå Riksrevisjonen. Difor bad forsvarsminister Kristin Krohn Devold om ryggdekning frå moderniseringsminister Morten Meyer.