Norge nest best på sysselsetting av eldre

Bare Island har en høyere andel yrkesaktive i alderen 55 til 64 enn Norge. Totalt er 67,4 prosent av nordmenn i denne aldersgruppen i arbeid, skriver Dagsavisen.