Ingen makspris i barnehagene

Ingen maksimalpris i barnehagen. Ikke skattelette for gratis plass gitt av arbeidsgiver og heller ikke lovfestet rett til barnehageplass.