Romavlytting beste våpenet mot terror

Med adgang til romavlytting har politiet fått det «verktøyet» det trenger i kampen mot terror, mener tidligere justisminister Odd Einar Dørum (V).