Sterk kritikk for satsing på fornybar kraft

Svik, bløff og løftebrudd. Slik karakteriserer opposisjonspartiene regjeringens satsing på fornybar energi.