Vil bruke helseinfo til politietterforskning

Datatilsynet reagerer på at politiet i Nord-Trøndelag vil bruke informasjon fra en stor helseundersøkelse til å etterforske grov kriminalitet.