Innsnevring for tipsarar

Alle partia på Stortinget seier dei vil styrke rettsvernet for «varslarane». Men framlegga som nå ligg på bordet, vil innebere ei tilstramming.