Hardanger vil ikkje diskutera luftspenn

Kommunane i Hardanger nektar blankt å gje uttale til framlegget om eit 420 kV luftspenn frå Eidfjord til Samnanger.