Ubemerket retorikk

Bondevik skaper vanligvis ikke formuleringer med oppsiktsvekkende klare oppbygninger, iørefallende kontraster og språklige rytmer som gjør oppmerksom på seg selv.