Krever all forkynnelse på norsk

Landets største politiske parti krever at all religiøs forkynnelse i trossamfunn må foregå på norsk. Jøder, katolikker og muslimer raser.