fakta/rettssakene

Her er noen sentrale fakta til saken: